Dit zijn 25 Franse woordjes.

Bedenk een manier om dit te oefenen.

Wat betekenen de kleuren? Zijn er woorden die op het Nederlands lijken? Zijn er ezelsbruggetjes te bedenken? Zitten er logische rijtjes in?  Als je denkt dat je ze weet ga dan naar het programma wrts of naar drillster om  jezelf te overhoren. Maak hiervoor een eigen eigen account aan, altijd handig voor volgend jaar al die woordjes die je nog moet leren.

Frans Nederlands
le sable het zand
la pointe de fooi
continuer doorgaan
le bouchon de pet
participer deelnemen
la montagne de berg
la carotte de wortel
la charcuterie de slagerij
le corbeau de raaf
mauvais slecht
le chat de kat
l'armoire de kast
faible zwak
donner geven
dessiner tekenen
courir rennen
la gare het station
la vache de koe
le canard de eend
merveilleux prachtig
agrŽable prettig
mauvais slecht
se laver zich wassen
le bateau de boot
trente-six zesendertig