Oefening in mindmappen

Hiervoor gebruiken we de onderwerpen van het Klokhuis

Ga naar:de tv uitzendingen van het klokhuis


Kies een onderwerp wat jij  interessant vindt en waar je nog niet zoveel van weet.

Beluister de uitzending en maak intussen aantekeningen in de vorm van een mindmap

Maak daarna eenmindmap op de computer.

Kijk of je nog meer over dit onderwerk kunt vinden

Bereid nu een minispreekbeurt voor van 1 minuut. 

Bij de presentatie mag je de mindmap in je hand houden.