Hoeveel woorden weet je nog?

Typ de woorden die je nog weet. Je mag ieder woord maar 1 keer typen.

Controleer je woorden en schrijf de score op een blaadje.