griezelwoorden 2

Zoek de woorden bij elkaar met ongeveer dezelfde betekenis.