Zeg het eens anders !


Boris Boos schreeuwde: "Hou daar nu mee op!"
Vera droogde haar tranen en fluisterde: " Goed, als je niet meer zo hard praat."

spreken met haperingen
heel zacht praten
luid roepen, mededelen
veel en gemoedelijk praten
onverstaanbaar, krom praten
praten met veel verdriet
praten over anderen in de ongunstige zin
redetwisten
ontevredenheid uiten
een eed afleggen, plechtig beloven
te keer gaan
toezeggen, je verplichten iets te doen
iets terug zeggen