Opdracht

We onthouden:

10% van wat we lezen
20% van wat we horen
30% van wat we zien
50% van wat we horen en zien
70% van wat we met anderen bespreken
80% van wat we evalueren en nabespreken
90% van wat we anderen uitleggen

Probeer nu aan je buurman/vrouw het volgende uit te leggen.
Als er niemand tijd heeft om te luisteren, leg het dan aan de computer uit.

1.Wat is een sponk?

2. Hoe werkt het geheugen?

3. Wat gebeurt er als je iets vergeet?