over leer-actief

Boeiend onderwijs waarbij kinderen actief leren en grip krijgen op hun eigen leervaardigheden zodat ze maximaal kunnen groeien is een van de doelstellingen van deze website.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste hersenwetenschappen op het gebied van leren en moderne ICT tools die optimaal aansluiten bij datgene wat geleerd wordt.

Deze website geeft leerkrachten praktische handvatten in de vorm van concreet uitgewerkte lessen waarbij kinderen op een creatieve, uitdagende manier aangezet worden tot leren.

Leer actief gebruikt daarbij een paar pijlers:

  • Taxonomie van Bloom revised voor het onderscheiden van denkniveaus
  • De rol van actieve feedback op proces bij het leren van kinderen
  • TPACK model als voorbeeld voor integratie ICT in het onderwijs
  • 21st century skills als voorbeeld voor nieuw te ontwikkelen domeinen
  • Growth mindset van Carol Dweck als overtuiging dat iedereen zijn capaciteiten kan vergroten