Vragen stellen met Bloom 

Je kunt vragen stellen op verschillende denkniveaus, vragen waar je zo een antwoord op kunt geven of vragen waar je diep over moet nadenken. Meneer Bloom heeft hier een indeling voor bedacht en daarna hebben anderen dit verbeterd.

Er zijn lagere orde vragen en hogere orde vragen.

Lagere orde vragen zijn vragen waarop maar één antwoord mogelijk is en waarvan je het antwoord vaak letterlijk kunt terugvinden in de tekst. Het gaat om onthouden, begrijp en toepassen. Vaak worden deze vragen voor toetsen gebruikt omdat hier er het is meestal ook duidelijk wanneer een antwoord goed is. Dit is best belangrijk in het onderwijs, want zonder dit kun je de hogere orde vragen niet beantwoorden.

Hogere orde vragen zijn vragen waarop het antwoord niet makkelijk te geven is. Je moet er er dingen voor met elkaar vergelijken en bijvoorbeeld beantwoorden of je iets een goede ontwikkeling vindt. Het is moeilijk om kort een goed antwoord te geven. Het is belangrijk om goed na te leren denken over de hogere orde vragen omdat we vaak de antwoorden op lagere orde vragen kunnen opzoeken op de computer. Kun jij alles grondig onderzoeken? Kun jij kritisch naar iets kijken? Kun jij nieuwe dingen bedenken? Misschien word jij wel de nieuwe uitvinder die de toekomst nodig heeft.

Ga naar een voorbeeld waarbij je dit kunt oefenen.