Tip 2: Maak een mindmap

Mind map is een Engels woord. Als je dit vertaalt, betekent het letterlijk een kaart (map), van je gedachten (mind).

In een mindmap gebruik je altijd sleutelwoorden. ( Kernbegrippen) De sleutelwoorden zijn verbonden door pijlen. Die pijlen geven de verbanden aan. Je schrijft alles zo kort mogelijk op. Je kunt je mindmap ook steeds weer uitbreiden en veranderen.

Op deze manier past er heel veel informatie op een vel papier. Een mindmap is een soort wegenkaart naar alle informatie in je hersenen. Het is daarom een goed hulpmiddel als je iets moet bestuderen waarbij je ook alles goed moet begrijpen.

Bekijk dit filmpje over mindmappen

Mindmappen is iets wat handig is om te leren. Je kunt een mindmap gewoon tekenen , maar er zijn ook computerprogramma’s waarmee je mooie mindmaps kunt maken. Er zijn verschillende computerprogramma’s die gratis te krijgen zijn op het internet.

In deze les leer je hoe een mindmap maakt, met welke programma’s je maindmaps kunt maken en je krijgt een opdracht om dit te oefenen.

Hier staat informatie over deze verschillende programma’s. Ga naar mindmapprogramma’s

Onderzoek eerst hoe je een mindmap gaat maken.  Ga daarna naar de opdracht.